Contact

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen voor ons Customer Support-team?Snel supportticket aanmakenContactBent u op zoek naar een eigen contactpersoon ter plaatse?Contactpersoon vinden

nexMart GmbH & Co. KG
Gropiusplatz 10
70563 Stuttgart
Duitsland

Telefoon: +49 711 99 783-300
Fax: +49 711 99 783-400
info@nexmart.com
www.nexmart.com

Vertegenwoordigd door de beherende vennoot:
nexMart Verwaltungs-GmbH, HRB 23086 (hoofdelijk aansprakelijk)
welke is vertegenwoordigd door haar directeur Udo von Meltzing
Kantongerecht Stuttgart, HRA 13500, btw-nummer: DE 813583492

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoud online aanbod
nexMart GmbH & Co. KG biedt geen enkele garantie aangaande de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen nexMart GmbH & Co. KG met betrekking tot materiële of immateriële schade die door het gebruik of het niet gebruiken van de geboden informatie dan wel door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie is veroorzaakt, worden principieel uitgesloten, in zoverre er van de zijde van nexMart GmbH & Co. KG geen aantoonbare opzettelijke schuld of grove nalatigheid aan ten grondslag ligt. nexMart GmbH & Co KG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de websites of het gehele aanbod zonder nadere aankondiging te wijzigen, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk of definitief te staken. Voor zover online de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, postadressen) bestaat, worden deze gegevens van de zijde van de gebruiker nadrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt.
nexMart is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar vanuit onze site gelinkt wordt. Het verwijzen door middel van een hyperlink houdt dan ook niet in dat nexMart GmbH & Co. KG deze websites, de ondernemingen die deze exploiteren of de erop gepresenteerde producten zou aanbevelen.

Copyright
Alle op deze website gebruikte grafische werken, teksten, foto’s en andere bestanddelen vallen onder het auteursrecht van nexMart GmbH & Co. KG. Voor commercieel gebruik van welke soort content dan ook is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van nexMart GmbH & Co. KG vereist.

Aanwijzing voor het afhandelen van transacties
nexMart stelt alleen en uitsluitend processen ter beschikking, waarbij het gebruik van elektronische gegevensoverdracht voor de in het kader van het aangeboden dienstverlening voorgenomen transacties noodzakelijk is.
In deze zin is nexMart alleen en uitsluitend tussenpersoon; derhalve wordt het bedrijf in het kader van deze transacties niet medecontractant van enige hierin deelhebbende partij.
nexMart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en geldigheid van door de fabrikant of de besteller verstrekte gegevens of toezeggingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: prijzen, kortingen of voorwaarden, artikel- of EAN-nummers of andere cijfercombinaties, leveringstermijnen, technische gegevens, maten of gewichten en overige productomschrijvingen.
Of en in hoeverre een besteller toegang krijgt tot het gebruik van het online platform is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de desbetreffende fabrikant. Voor schade die een gevolg is van het feit dat een fabrikant een besteller heeft geblokkeerd of heeft uitgesloten, is uitsluitend de desbetreffende fabrikant aansprakelijk.
De aansprakelijkheid voor door nexmart te vergoeden schade, met name als gevolg van het gebruik van het online portal, is beperkt tot opzet en grove nalatigheid.

Rechtskracht van de uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als zijnde onderdeel van de internetcontent van waaruit naar deze pagina is verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met het geldend recht overeenstemmen, heeft dit geen invloed op de overige delen van dit document met betrekking tot hun inhoud en geldigheid.

Foto credits
Foto: © I Believe I Can Fly – stock.adobe.com (Homepage), © Tyler Olson – stock.adobe.com (Uitdagingen, Productgegevens), © mavoimages – stock.adobe.com (Bereik en klantenbinding, Omzet en marges), © SFIO CRACHO – stock.adobe.com (Gegevensuitwisseling), © Syda Productions – stock.adobe.com (Oplossingen), © vectorfusionart– stock.adobe.com (Carrière), © ChenPG – stock.adobe.com (Contact), © sector_2010 – stock.adobe.com (Aanmelden), © undrey – stock.adobe.com (Newsletter), © worldwide_stock – stock.adobe.com (Keyfacts), © photo5963_fotolia – stock.adobe.com (Spotlight), © goodluz – stock.adobe.com (data Abo), © Tyler Olson – stock.adobe.com (data View), © Chinnapong – stock.adobe.com (data View), © Halfpoint – stock.adobe.com (data View), © nyul – stock.adobe.com (documents to EDI), © Rawpixel.com – stock.adobe.com (EDI Connect), © JackF – stock.adobe.com (ERP Connect), © Nejron Photo – stock.adobe.com (mobile Scanner), © SFIO CRACHO – stock.adobe.com (online Market), © industrieblick – stock.adobe.com (retail Connect), © WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com (retail Connect), © nd3000 – stock.adobe.com (retail Connect), © zinkevych – stock.adobe.com (sales App), © pressmaster – stock.adobe.com (sales App), © Rostislav Sedlacek – stock.adobe.com (sales App)
Icoon: © chekman – stock.adobe.com, © irina – stock.adobe.com, © martialred – stock.adobe.com, © pixelalex – stock.adobe.com, © relif – stock.adobe.com, © bea_4c Kanate – shutterstock.com