Contact

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen voor ons Customer Service-team?Naar de Customer ServiceBent u op zoek naar een eigen contactpersoon ter plaatse?Contactpersoon vinden

De bescherming van persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. Daarom worden bij nexmart gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven we u graag uitgebreide informatie over de manieren waarop we met uw gegevens omgaan.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens
Het algemene gedeelte van de websites van nexmart is vrij toegankelijk. De toegang tot de websites en het ophalen van downloadbare bestanden wordt vastgelegd voor statistische en door het systeem opgelegde doeleinden. De volgende informatie wordt vastgelegd: remote-adres, tijdstempel (datum en tijdstip), geraadpleegde websites/bestandsnamen, browser en besturingssysteem, verzonden gegevens en succesmelding bij openen. De vastgelegde gegevens worden een half jaar opgeslagen en vervolgens gewist.
Voor een ongehinderd gebruik van de websites van nexmart moeten zowel uw onderneming als een contactpersoon geregistreerd zijn. De bij de registratie aan nexmart verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt bij de uitvoering van de met u afgesloten contracten, bij de beantwoording van uw aanvragen en voor administratieve doeleinden.
Gegevens worden elektronisch in een voor machines leesbare vorm opgeslagen.

Doorsturen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven wanneer dit voor de uitvoering van een contract noodzakelijk is of u eerder hiermee hebt ingestemd. Voor de uitvoering van een contract kunnen bestelgegevens worden doorgegeven aan leveranciers of opdrachtgegevens worden doorgegeven aan softwarehuizen die als onderaannemer software-onderdelen en licenties daarvoor verzorgen.
Aan overheidsinstellingen en -instanties worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven in het kader van dwingende wettelijke voorschriften of wanneer de doorgifte in het geval van aanvallen op onze netwerkinfrastructuur noodzakelijk voor gerechtelijke vervolging is. Persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel aan derden doorgegeven.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk(e) manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, maakt nexmart gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden deze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

Inzage en intrekking
U hebt op elk gewenst moment recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens en het gebruik ervan. Bovendien kunt u eisen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of dat uw persoonsgegevens worden geblokkeerd of gewist.
Daarnaast hebt u de mogelijkheid de door u verstrekte toestemmingen op elk gewenst moment met gevolgen voor de toekomst in te trekken, voor zover de betreffende persoonsgegevens niet voor de uitvoering van een contract nodig zijn of op wettelijke gronden dienen te worden aangehouden.

Wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op inzage of intrekking, of andere informatie over het gebruik van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens wilt hebben, verzoeken we u contact op te nemen met de persoon die bij nexmart verantwoordelijk is voor zaken betreffende de privacy, de heer Dominik Schramm, op het volgende adres:

nexMart GmbH & Co. KG
Betrieblicher Datenschutz
Gropiusplatz 10
70563 Stuttgart
Duitsland

Koppelingen naar andere websites
Onze websites kunnen koppelingen naar de websites van andere aanbieders bevatten. Graag wijzen we u erop dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de websites van nexmart en niet op gekoppelde websites van andere aanbieders.

Cookies
Bij de websites wordt op diverse plaatsen van zogenaamde cookies gebruikgemaakt. Deze dienen om onze informatie gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.
In overeenstemming met de filosofie van nexMart wordt de inzet van cookies zo beperkt mogelijk gehouden en worden deze uitsluitend gebruikt om de gebruiker extra functionaliteit te bieden. Ook in dit geval worden cookies alleen ten behoeve van gebruikers toegepast en zij bevatten uitsluitend functiespecifieke gegevens.
Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen.

Copyright
Alle op deze website gebruikte grafische werken, teksten, foto’s en andere bestanddelen vallen onder het auteursrecht van nexMart GmbH & Co. KG. Voor gebruik van deze content is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van nexMart GmbH & Co. KG vereist.

Inhoud website
Waar nexMart GmbH & Co. KG door middel van hyperlinks naar externe websites van derden verwijst, houdt dit niet in dat nexMart GmbH & Co. KG deze websites, de ondernemingen die deze exploiteren of de erop gepresenteerde producten zou aanbevelen, noch dat de hier verstrekte informatie de mening van nexMart GmbH & Co. KG zou vertegenwoordigen of dat nexMart GmbH & Co. KG zich hiermee zou identificeren.
Indien u constateert dat een recht is geschonden, verzoeken we u dit aan ons kenbaar te maken, zodat we de desbetreffende inhoud of koppeling kunnen verwijderen.

Actualiteit privacyverklaring
Doordat onze websites altijd worden doorontwikkeld of nieuwe technologieën worden geïmplementeerd kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring te wijzigen. nexmart behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de privacyverklaring met gevolgen voor de toekomst te wijzigen. We raden u aan de actuele privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.