Contact

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen voor ons Customer Support-team?Snel supportticket aanmakenContactBent u op zoek naar een eigen contactpersoon ter plaatse?Contactpersoon vinden
Erstgespräch buchen
Naam en contactgegevens verantwoordelijke (AVG, artikel 13, lid 1, punt a)
nexMart GmbH & Co. KG
Gropiusplatz 10
70563 Stuttgart, Duitsland
E-mail: info@nexmart.com

Naam en contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming (AVG, artikel 13, lid 1, punt b)
ENSECUR GmbH
Sophienstr. 25
70178 Stuttgart, Duitsland

Verantwoordelijke persoon: de heer Julian Häcker
E-mail: dsb-nexmart@ensecur.de

Doeleinden en rechtsgronden gegevensverwerking (AVG, artikel 13, lid 1, punt c)

  • Inkoop en afhandeling ondersteunende services voor handelsdoeleinden (AVG, artikel 6, lid 1, punt f*)
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen (AVG, artikel 6, lid 1, punt c)
  • Toesturen van informatiematerialen (AVG, artikel 6, lid 1, punt b)

Belangen verwerkingsverantwoordelijke bij afwegen belangen (AVG, artikel 13, lid 1, punt d*)

  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, met name conform § 147, lid 1 van de Duitse belastingwet
  • Instellen rechtsvorderingen en onderbouwing bij gerechtelijke geschillen
  • Waarborgen IT-beveiliging en IT-functionaliteit maatschappij
  • Tegengaan delicten
  • Maatregelen ten behoeve van bedrijfsvoering en doorontwikkeling services en producten

Ontvangers en ontvangerscategorieën van persoonsgegevens (AVG, artikel 13, lid 1, punt e)
Overheidsinstanties, banken, accountants, afvalverwijderaars, eventueel ook gelieerde ondernemingen.

Doorgifte naar derde landen (AVG, artikel 13, lid 1, punt f)
Er worden geen gegevens naar derde landen doorgegeven.

Opslagtermijn conform wettelijke bewaarverplichtingen (AVG, artikel 13, lid 2, punt a)
Persoonsgegevens worden normaliter verwijderd binnen tien jaar na beëindiging van de contractuele relatie, tenzij in uitzonderingsgevallen een langere opslagtermijn van kracht is respectievelijk bij intrekking door betrokkene.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar (AVG, artikel 13, lid 2, punt b)
Als betrokkene heb u altijd recht op inzage in, rectificatie van en verwijdering van uw gegevens, op beperking van de verwerking van gegevens en op overdraagbaarheid van gegevens. We verzoeken u hiervoor met behulp van onderstaande contactgegevens contact op te nemen met de hiervoor verantwoordelijke persoon.

Recht een klacht in te dienen (AVG, artikel 13, lid 2, punt d)
Als betrokkene kunt u altijd een klacht indienen bij de Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (Toezichthoudende autoriteit inzake de bescherming van gegevens en informatievrijheid Baden-Württemberg).