Contact

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen voor ons Customer Support-team?Snel supportticket aanmakenContactBent u op zoek naar een eigen contactpersoon ter plaatse?Contactpersoon vinden
Erstgespräch buchen

Over data Abo

Met behulp van data Abo kunnen fabrikanten de gegevens van hun producten automatisch, individueel en proactief met hun handelspartners delen. Hiervoor moeten de fabrikanten wel eerst de gegevens van de producten in hun assortiment vanuit hun ERP- of PIM-systemen aan nexmart doorgeven. Voor het exporteren van de gegevens naar de betreffende handelspartners kunnen de van tevoren gedefinieerde filters worden gebruikt. Hierbij wordt bijvoorbeeld gefilterd op assortiment, inhoud (handelspartner A ziet voor product X een andere lange productbeschrijving dan handelspartner B) of technische criteria (handelspartner A ontvangt de afbeeldingen uit de catalogus als afbeeldingsbestanden, terwijl handelspartner B een catalogusbestand met een link naar een externe afbeeldingsmap ontvangt). Als een fabrikant zijn productgegevens bijwerkt of aanvult, worden de wijzigingen automatisch en proactief naar de handelspartner gestuurd.

Meer informatie vindt u online in onze productflyer. Download nu het PDF-bestand.
Meer informatie vindt u online in onze productflyer. Download nu het PDF-bestand.
data Abo – Snelweg voor productgegevens naar de handelspartner

Overzicht van alle functies

Automatische beschikbaarstelling van producten

Clustering van klanten mogelijk voor beschikbaarstelling van gegevens

Individuele beschikbaarstelling van assortiment

Beschikbaarstelling van gegevens in het gewenste formaat

Mogelijkheid tot abonneren op mediagegevens

Gegevensoverdracht via FTP of downloaden via http

Veelgestelde vragen

Worden fabrikantgegevens één op één naar de handelspartners gestuurd?

Nee. De gegevens worden door nexmart voorbewerkt en opgeschoond.

Hoe worden de fabrikantgegevens ingedeeld?

Alle gegevens worden genormaliseerd en worden volgens de internationale norm uniform gemaakt. Daarna volgt de clearing. Hierbij controleren we of de artikelgegevens volledig zijn en verwijderen we eventuele dubbele gegevens. Dan volgt de validatie, waarvan de resultaten worden samengevat in een controlerapport. Dit bevat bijvoorbeeld foutmeldingen die aanvullende afstemming vergen.

Kan ik als fabrikant mijn verwerkte gegevens gebruiken voor eigen doeleinden?

Natuurlijk kunt u als fabrikant uw verwerkte gegevens zelf gebruiken. U kunt deze bijvoorbeeld importeren in uw ERP-toepassing, gebruiken in gedrukte media of overdragen via de interface van uw webshop.

Welke bestandsindelingen ontvang ik?

We kunnen voor zowel fabrikanten als handelspartners alle gewenste indelingen afzonderlijk leveren. Wij werken met standaardindelingen zoals CSV en BMEcat, maar kunnen op aanvraag ook speciale indelingen leveren.

Kan ik als fabrikant mijn catalogusgegevens op assortiment selecteren voor mijn handelspartners?

Via data Abo kunt u de fabrikantgegevens afzonderlijk weergeven voor de handelspartners. Dat houdt in dat per handelspartner verschillende assortimenten kunnen worden toegewezen.

Welke inhoud kan met behulp van data Abo worden doorgegeven? Kan de doorgifte van inhoud worden verhinderd?

Met data Abo bepaalt u als fabrikant welke velden van uw productinformatie aan uw handelaar worden doorgegeven en welke niet. De doorgifte van een lange productbeschrijving kan bijvoorbeeld worden geblokkeerd.

Heb ik voor data Abo een PIM-systeem nodig?

Een PIM-systeem is niet dwingend noodzakelijk. nexmart consolideert uw volledige gegevensinhoud en voegt deze samen in een totaalcatalogus.

Ik heb een database met afbeeldingen. Kan ik deze via data Abo aan mijn klanten doorsturen?

Voor het koppelen van uw mediagegevens, afbeeldingen of video's is het belangrijk dat deze aan het desbetreffende artikelnummer worden toegewezen. Daarvoor is een eenduidig kenmerk in de bestandsnaam toereikend. Als een artikel bijvoorbeeld de omschrijving AB12300 heeft, moet deze beschrijving worden gebruikt in de bestandsnaam van de afbeelding, bijvoorbeeld AB12300.jpg.

De capaciteit van mijn catalogusgegevens inclusief afbeeldingen bedraagt enkele gigabytes. Hoe wordt de overdracht gewaarborgd?

nexmart neemt voor uw klant de volledige projectafhandeling over, inclusief opbouw van de communicatie. Voor grote hoeveelheden mediagegevens raadt nexmart de veilige overdracht via FTP-server aan. Natuurlijk richt nexmart per klant een FTP-server met toegangsgegevens in.

Hoe vermeld ik in het systeem artikelen die niet meer leverbaar zijn?

Bij wijzigingen geeft u altijd een totaalstatus door aan het systeem. Hierin mogen alleen actieve artikelen zijn opgenomen. Op deze wijze worden wijzigingen en afwijkingen vastgesteld en individueel in acht genomen in de updateroutine per handelspartner.

Alle oplossingen van nexmart in één oogopslag