Contact

Wij staan voor u klaar.

Hebt u vragen voor ons Customer Support-team?Snel supportticket aanmakenContactBent u op zoek naar een eigen contactpersoon ter plaatse?Contactpersoon vinden
Erstgespräch buchen

Over EDI Clearing

Met EDI Clearing controleren fabrikanten en handelspartners of de via EDI Connect uitgewisselde gegevens inhoudelijk juist zijn. Voor de fabrikanten stemt EDI Clearing automatisch alle binnenkomende bestellingen op de bij nexmart opgeslagen productgegevens af. Voor de handelspartners controleert EDI Clearing automatisch of de opdrachtbevestigingen alle vereiste gegevens bevatten. Als in de bestellingen of opdrachtbevestigingen fouten of ontbrekende gegevens worden ontdekt, kunnen deze in de meeste gevallen aan de hand van eerder gedefinieerde regels worden gecorrigeerd of aangevuld zonder dat het gehele proces wordt onderbroken. De gegevens worden dan in de juiste vorm en volledig aan het ERP-systeem van de fabrikant of de handelspartner doorgegeven. Als onjuiste gegevens niet automatisch kunnen worden gecorrigeerd, worden de fabrikant en handelspartner hierover per e-mail geïnformeerd. Zij kunnen deze gegevens vervolgens in overleg corrigeren of aanvullen.

Overzicht van alle functies

Controle van bestellingen op basis van catalogus- en klantstamgegevens met verplichte velden aan de zijde van de fabrikant

Controleren van orderbevestigingen tegen leveringstermijnen en klantspecifieke prijzen met verplichte velden bij de handelspartners

Verwante oplossingen

Veelgestelde vragen

Wat wordt gecontroleerd bij inkomende bestellingen?

Aan het begin van een bestelling worden catalogus- en klantstamgegevens vergeleken. Daarbij moet het gaan om bijgehouden verplichte velden.

Op basis van welke aspecten worden de orderbevestigingen gecontroleerd?

Met EDI Clearing worden orderbevestigingen met leveringstermijnen en prijzen vergeleken. Daarbij moet het gaan om bijgehouden verplichte velden. De moeizame handmatige nabewerking komt te vervallen.

Moet ik als fabrikant of handelspartner actief deelnemen aan het bestelproces?

Nee. U hoeft niets te doen, omdat de volledige controle door nexmart wordt uitgevoerd en via de reeds aanwezige nexmart-interface wordt afgehandeld.

Wat is het nut van EDI Clearing ten opzichte van EDI-processen waarbij geen EDI Clearing wordt gebruikt?

Bij EDI-processen zonder Clearing bevat ongeveer elke tweede bestelling fouten; deze kan derhalve niet automatisch in het systeem worden verwerkt. Met EDI Clearing worden alle bestellingen vergeleken met beschikbare artikelstamgegevens. Bij afwijkingen volgt een melding aan de handelspartner en de fabrikant om de fout op te lossen. Ook kunnen er omzettingsregels worden gedefinieerd, bijvoorbeeld bij hoeveelheidseenheden van stuks naar verpakking.
Vervolgens wordt het volledige EDI-proces tot aan de facturatie geoptimaliseerd. Daardoor verlopen uw processen efficiënter, omdat er slechts zelden handmatig hoeft te worden ingegrepen.

Alle oplossingen van nexmart in één oogopslag